Risk Management

סדנת שטח לניהול סיכונים Risk Management in ODT

תהליך זה מיועד לצוותים וחברות המעוניינים לשפר את יכולת עמידות הארגון שלהם אל מול סיכונים וסכנות האורבות לפתחם מדי יום. בפעילות נבצע הדמיה של ההתמודדות היומיומית בפני סיכונים אך לא בין כותלי המשרדים אלא בשטח הפראי שם סיכונים יכולים לקבל משמעויות נוספות. הפעילות מרחיבה את מרחב הראיה שלנו לגבי סיכונים, מגבשת את צוות ההגנה ומאפשרת חוויה מלמדת המותריה בצוות המנהל את הסיכונים מוטיבציה גבוהה ורעיונות יצירתיים להמשך.

מטרת הסדנה:

  • הבנת החשיבות של "ניהול הסיכון".
  • לימוד והכרת תהליך ניהול הסיכונים בדרך של התנסות וחוויה.
  • לימוד אופן זיהוי ואיתור הסיכונים והאיומים על התהליך.
  • תעדוף הסיכונים והטיפול בהם.
  • קביעת הבקרות וההגנות למזעור נזקי הסיכונים במידה ויתממשו.
  • איפיון האחראים ודרכי תקשורת בכל שלב בתהליך.

נקיים סדנת ODT בה המשתתפים חווים ומתנסים בפעילויות שונות אשר מביאות לתובנות הרצויות.

Outdoor Training

הינה שיטת למידה באמצעות הסביבה אגב התנסות חווייתית בתרגילים במצבי אמת שונים בחיק הטבע. ההצלחה או הכישלון מיידיים ומוחשיים, ובכך מתעצמות ההתנסות והלמידה ונוצרת חוויה ברמה הרגשית. התרגילים בחיק הטבע מבוססים על תיאוריות פסיכולוגיות המטות את ההנאה שבעשייה לתכנים ותהליכים בונים ומקדמים. כאשר בסוף כל תהליך נקיים שיחה להפקת לקחים ובניית רובד נוסף של תובנות לתהליך הבא.

אופי הסדנאות, לבחירה לפי אופי הארגון והתקציב:

סדנת שטח על הקרקע, אשר תתקיים בפארק או יער הסמוך למקום האירוע, במהלכה יתבקשו המשתתפים לבצע משימות שונות, בתנאי שטח לא מוכרים, ללא ציוד מוכר, עם אנשים בעלי רמות ידע והשכלה שונים,בעת ביצוע המשימה אין מנצח או מפסיד יש מטרה והפקת לקחים. סדנת שטח אתגרית, אשר תתקיים בגלבוע או בכל מקום מצוקי מורשה, או לחילופין יבנה פארק אתגרי ייעודי לצורך סדנה זו באחד מהיערות בסביבת הארגון, במהלך היום יתבקשו המשתתפים לבצע משימות שונות בגבהים שונים, להתגבר על הפחד, להשתמש בציוד ובמערכות לא מוכרות. בעת ביצוע המשימה על המשתתפים לשתף פעולה ולתקשר, תוך התגברות על פחדים וחששות, תוך מתן אמון האחד בשני, אחרת לא יגיעו למטרה.

קהל יעד:

  • ההנהלה בכירה, אשר מחויבת לניהול סיכונים של הארגון והלקוחות.
  • מנהלים בדרג ביניים ומנהלי פרויקטים, לשם הבנת החשיבות שבניהול סיכונים נאות.
  • כלל העובדים בארגון, לשם העצמת הקשר והתקשורת בין איש לרעהו.

עיצוב ובניית אתר סטודיו סימני דרך